Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
January 31
Image Size
3.4 MB
Resolution
1962×1000
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
798 (8 today)
Favourites
112 (who?)
Comments
157
Downloads
11
×
Gift for new year by ParkSumi Gift for new year by ParkSumi
Sau 1 đêm trằn trọc mất ngủ [ đón giao thừa ] tớ đã đưa ra cái quyết định cao cả này :happybounce: Share 5 psd CV, 1 psd sign và 11 render do tớ cut :love: 
Đây là lần đầu tiên tớ share 1 lượng lớn res ntn :'x phải nói là tớ rất dũng cảm = ))
Đơn giản thôi :love: 


Fav + comment + watch = ALL :love:


Credit nếu dùng còn ko tớ war cho năm nay đen luôn đó :love:

Số lượng có hạn nhé :happybounce: 
Cảm ơn vì đã chú ý = ))
Add a Comment:
 
:iconmyan2115:
Fav + comment + watch = ALL Love
Reply
:iconbabyhyunnie:
BabyHyunnie 3 days ago  Hobbyist Digital Artist
Fav + comment + watch = ALL
Reply
:iconjiramisbabie:
Fav + comment + watch = ALL Love

Reply
:iconliya65:
liya65 Apr 12, 2014  New member
Fav + comment + watch = ALL :D
Reply
:iconsumichoi:
SumiChoi Apr 10, 2014  New member
Fav + comment + watch = AL
Reply
:iconsakylovesoshi:
SakyLoveSoShi Apr 10, 2014  New member Student Digital Artist
Fav + comment + watch = ALL Love
Reply
:icondaran2000:
Fav + comment + watch = ALL
Reply
:iconerikaren2k:
erikaren2k Apr 4, 2014  Student Artist
Fav + comment + watch = ALL Love

Reply
:icondarkangelslowdown:
Fav + comment + = ALL
Reply
:iconlinh-exotic:
Fav + comment + watch = ALL
Reply
Add a Comment: