Shop Mobile More Submit  Join Login
Gift for new year by ParkSumi Gift for new year by ParkSumi
Sau 1 đêm trằn trọc mất ngủ [ đón giao thừa ] tớ đã đưa ra cái quyết định cao cả này :happybounce: Share 5 psd CV, 1 psd sign và 11 render do tớ cut :love: 
Đây là lần đầu tiên tớ share 1 lượng lớn res ntn :'x phải nói là tớ rất dũng cảm = ))
Đơn giản thôi :love: 


Fav + comment + watch = ALL :love:


Credit nếu dùng còn ko tớ war cho năm nay đen luôn đó :love:

Số lượng có hạn nhé :happybounce: 
Cảm ơn vì đã chú ý = ))
Add a Comment:
 
:icondii123:
Dii123 Featured By Owner Nov 10, 2015
xin
Reply
:iconlin77:
lin77 Featured By Owner Sep 6, 2015
Fav + Watch + Cmt = psd plz.
Reply
:iconmianj-fujitani:
Mianj-Fujitani Featured By Owner Sep 4, 2015
CMT
Reply
:iconyuriemika:
YurieMika Featured By Owner Sep 1, 2015
Fav + comment + watch = ALL Love
Reply
:icontruongbaotran:
TRUONGBAOTRAN Featured By Owner Jul 31, 2015  Student Interface Designer
Fav + comment + watch = ALL Love

Reply
:iconannahanarawa42:
AnnaHanarawa42 Featured By Owner May 19, 2015
Fav + comment + watch = ALL 
Reply
:iconimbluee:
imbluee Featured By Owner Apr 19, 2015  Hobbyist Digital Artist
fav + comment + watch = ALL Love
Reply
:iconprincessviolet004:
PrincessViolet004 Featured By Owner Mar 18, 2015
Fav + comment + watch = ALL 
Reply
:iconjaejoong13:
jaejoong13 Featured By Owner Jan 28, 2015
Fav + comment + watch = ALL
Reply
:iconpimprima77:
Pimprima77 Featured By Owner Jan 13, 2015
Fav + comment + watch = ALL Love 
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Dec 24, 2014  Student Interface Designer
Fav + comment + watch = ALL Love
Reply
:iconkimanh2000:
Kimanh2000 Featured By Owner Dec 10, 2014
Fav + comment + watch = ALL
Reply
:iconlongnghia0705:
longnghia0705 Featured By Owner Dec 4, 2014  Student Artist
Fav + comment + watch = ALL ( xin a neu SL con )
Reply
:iconheoxinhvl:
Heoxinhvl Featured By Owner Nov 29, 2014
Fav + comment + watch = ALL
Reply
:iconsonegorjess:
SOneGorJess Featured By Owner Nov 29, 2014
Fav + comment + watch = ALL love all!!
Reply
:iconsuzukan:
SuzuKan Featured By Owner Aug 23, 2014
Fav + Cmt + Watch
Cho mình xin nhé bạn :D
Reply
:iconselenagomez-love:
selenagomez-love Featured By Owner Jul 3, 2014
Fav + comment + watch = ALL
Reply
:icontalymxi:
talymxi Featured By Owner Jun 30, 2014  Student Interface Designer
Fav + comment + watch = ALL
Reply
:iconluckystar133:
luckystar133 Featured By Owner Jun 26, 2014
Fav + comment + watch = ALL
Reply
:iconlovaticirem:
Lovaticirem Featured By Owner Jun 21, 2014
WATCH + CMT + FAV = LINK DOWNLOAD
Reply
:iconkwonmeny:
KwonMeny Featured By Owner Jun 17, 2014  Student Interface Designer
WATCH + CMT + FAV = LINK DOWNLOAD
Reply
:iconmichiyo281:
michiyo281 Featured By Owner Jun 14, 2014  Student Artist
Fav + comment + watch = ALL 
Reply
:iconbowjee:
Bowjee Featured By Owner Jun 14, 2014
Fav + comment + watch = ALL
Reply
:iconanna-hta:
Anna-hta Featured By Owner Jun 11, 2014
Fav + comment + watch = ALL Heart 
Reply
:iconhungrysunkyun:
hungrysunkyun Featured By Owner Jun 11, 2014  Hobbyist Interface Designer
Fav + comment + watch = ALL Love
Reply
:iconohmyfuckingart:
OhMyFuckingArt Featured By Owner Jun 7, 2014  Hobbyist Digital Artist
Fav + comment + watch = ALL ( t watch từ trước r nhé :) (Smile))
Reply
:iconzeynepcyrus:
Zeynepcyrus Featured By Owner Jun 6, 2014  Hobbyist Interface Designer
Fav + comment + watch = ALL 
Reply
:iconbykrdln:
ByKrdln Featured By Owner Jun 5, 2014  Hobbyist Artist
Fav + comment + watch = ALL 
Reply
:iconperfectstiles:
perfectstiles Featured By Owner Jun 5, 2014
Fav + comment + watch = ALL 
Reply
:iconsam5734:
sam5734 Featured By Owner Jun 5, 2014
Fav + comment + watch = ALl
Reply
:iconzeyneepdemiir:
ZeyneepDemiir Featured By Owner Jun 5, 2014
Faved, watched and commented, please give the link^^
Reply
:icondldr:
dldr Featured By Owner Jun 5, 2014  Hobbyist Interface Designer
Fav + comment + watch = ALL
Reply
:iconthyy2905:
Thyy2905 Featured By Owner May 30, 2014  Student Interface Designer
cho tớ xin link mấy cái bìa này
bìa đẹp đó bạn
Reply
:iconppanylove:
ppanylove Featured By Owner May 26, 2014  Student Interface Designer
Fav + comment + watch = ALL Love , Thanks :)
Reply
:iconakimotoshinmun:
AkimotoShinMun Featured By Owner May 26, 2014
Fav + comment + watch = ALL
Reply
:iconanqeelqueen1:
AnqeelQueen1 Featured By Owner May 24, 2014  Hobbyist Artist
Fav + comment + watch = ALL
Reply
:iconsimge24:
Simge24 Featured By Owner May 23, 2014
Fav + comment + watch = ALL Love
Reply
:iconpunnhi:
PunNhi Featured By Owner May 17, 2014
Fav + comment + watch = ALL Love
Reply
:iconselinalyn:
SelinaLyn Featured By Owner May 5, 2014
Fav + comment + watch = ALL 
Reply
:iconyabalovedo:
yabalovedo Featured By Owner May 4, 2014
Fav + comment + watch = ALL
Reply
:iconyennhi106:
yennhi106 Featured By Owner May 1, 2014
ôm=)) cho tao với
Reply
:iconrafariot:
rafariot Featured By Owner Apr 28, 2014
Fav + comment + watch = ALL Love
Reply
:iconqueenslovetara:
queenslovetara Featured By Owner Apr 28, 2014
Fav + comment + watch = ALL Love

Reply
:iconakayuki20:
akayuki20 Featured By Owner Apr 28, 2014
Fav + comment + watch
Reply
:iconpon2k0:
Pon2k0 Featured By Owner Apr 26, 2014  Student Interface Designer
Fav + comment + watch = ALL
Reply
:iconmyan2115:
Myan2115 Featured By Owner Apr 23, 2014
Fav + comment + watch = ALL Love
Reply
:iconbabyhyunnie:
BabyHyunnie Featured By Owner Apr 20, 2014  Hobbyist Digital Artist
Fav + comment + watch = ALL
Reply
:iconjiramisbabie:
Jiramisbabie Featured By Owner Apr 13, 2014
Fav + comment + watch = ALL Love

Reply
:iconliya65:
liya65 Featured By Owner Apr 12, 2014
Fav + comment + watch = ALL :D
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
January 31, 2014
Image Size
3.4 MB
Resolution
1962×1000
Link
Thumb

Stats

Views
1,998
Favourites
159 (who?)
Comments
203
Downloads
31
×